Khởi công xây dựng cụm công nghiệp Hưng Lộc

Một số hình ảnh tại Lễ khởi công xây dựng Cụm Công nghiệp Hưng Lộc              

Register to read more...