Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. 
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích 
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai 
Website: www.donagamex.com.vn 
Hotline: +84 2513 836151 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.