Liên hệ

Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai.
Địa chỉ : Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam.
Điện thoại: (+84.61.3) 836151 / 836271 _ Fax: (+84.61.3) 836141.
Website: donagamex.com.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.